Οι οφειλέτες μπορούν να τακτοποιήσουν όλες τις οφειλές τους

Οι οφειλέτες μπορούν να αξιοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις δυνατότητες αυτές για να τακτοποιήσουν όλες τις οφειλές τους και να μπορούν να πάρουν αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας έστω και σύντομης διάρκειας, για να ξεμπλοκάρουν συναλλαγές τους που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, όπως μεταβιβάσεις ακινήτων, αυτοκινήτων, γονικές παροχές χρηματικών ποσών ή περιουσιακών στοιχείων.

Ας δούμε όμως αναλυτικά, μέσω απαντήσεων σε 7 υποβαλλόμενες ερωτήσεις, πώς οι οφειλέτες μπορούν να αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες ρυθμίσεις οφειλών:

Πληγέντες α’ «κύματος»

1. Τι ισχύει για όσους οφειλέτες έχουν πληγεί οικονομικά από το πρώτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού και άφησαν απλήρωτες και αρρύθμιστες οφειλές κατά την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020;

Όσοι φορολογούμενοι πληγέντες από το πρώτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού άφησαν απλήρωτες και αρρύθμιστες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, για τις οποίες οι προθεσμίες καταβολής έληγαν κανονικά εντός της περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020 αλλά πήραν παράταση μέχρι το τέλος Απριλίου 2021 λόγω αναστολών που δόθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών, έχουν το δικαίωμα τμηματικής αποπληρωμής των συσσωρευμένων αυτών οφειλών είτε σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις άτοκα είτε σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί από τον Μάιο του 2021 και μετά.

Χρέη μετά την καραντίνα

2. Κι όσοι δεν μπόρεσαν να πληρώσουν οφειλές που έληγαν εντός της περιόδου Ιουνίου-Οκτωβρίου 2020 και για τις οποίες δεν ισχύουν αναστολές και παρατάσεις προθεσμιών, τι μπορούν να κάνουν;

Όσοι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτες και αρρύθμιστες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, για τις οποίες οι προθεσμίες καταβολής έληγαν κανονικά εντός της περιόδου Ιουλίου-Οκτωβρίου 2020 και για τις οποίες δεν ισχύει καμία αναστολή πληρωμής, έχουν το δικαίωμα να εντάξουν τις οφειλές αυτές στη νέα πάγια ρύθμιση που προβλέπει τη δυνατότητα αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών από τακτικά επιβαλλόμενους φόρους σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις με ετήσιο επιτόκιο 5,32% ή σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με ετήσιο επιτόκιο 6,82%. Επίσης, με τη νέα πάγια ρύθμιση μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 έως 48 μηνιαίες δόσεις με βάση εισοδηματικά κριτήρια έκτακτες φορολογικές οφειλές (π.χ. από φόρους κληρονομιάς, πρόστιμα της τροχαίας, του δήμου ή της πολεοδομίας που βεβαιώθηκαν στην εφορία κ.λπ.).

Φετινές οφειλές

3. Για τις οφειλές του φετινού εκκαθαριστικού της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή για τον φόρο εισοδήματος, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, που δεν πληρώθηκαν εγκαίρως, καθώς επίσης και για τον φετινό ΕΝΦΙΑ, που επίσης έμεινε απλήρωτος, υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης σε πολλές δόσεις;

Οι οφειλές από φόρο εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης μπορούν να ρυθμιστούν εναλλακτικά σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις με ετήσιο επιτόκιο 5,32% ή σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με ετήσιο επιτόκιο 6,82%, όπως προβλέπει η νέα πάγια ρύθμιση. Υπενθυμίζεται ότι οι οφειλές αυτές έπρεπε κανονικά να πληρωθούν σε 8 μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων οι δύο πρώτες έληξαν ήδη τον Αύγουστο, η τρίτη έχει λήξει ήδη από τον Σεπτέμβριο, η τέταρτη έληξε τον Οκτώβριο και η πέμπτη εξέπνευσε τον Νοέμβριο. Μαζί με τις δόσεις αυτές που έχουν καταστεί πλέον ληξιπρόθεσμες ο οφειλέτης μπορεί να ρυθμίσει και τις υπόλοιπες μη ληξιπρόθεσμες δόσεις, των μηνών Δεκεμβρίου 2020, Ιανουαρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2021.

Επιπλέον, με τη νέα πάγια ρύθμιση μπορούν να ρυθμιστούν, σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 5,32% ή σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 6,83%, και οι τρεις πρώτες δόσεις του ΕΝΦΙΑ του 2020, οι οποίες έπρεπε κανονικά να είχαν καταβληθεί τον Οκτώβριο και Νοέμβριο και έμειναν απλήρωτες. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν ταυτόχρονα και οι υπόλοιπες μη ληξιπρόθεσμες δόσεις του ΕΝΦΙΑ του 2020, που λήγουν τον Δεκέμβριο του 2020, τον Ιανουάριο του 2021 και τον Φεβρουάριο του 2021.

Απλήρωτες ρυθμίσεις

4. Τι μπορούν να κάνουν τώρα όσοι δεν πλήρωσαν κατά το διάστημα Μαρτίου-Ιουνίου 2020 μηνιαίες δόσεις παλαιών ρυθμίσεών τους (100 δόσεων, 120 δόσεων, παλαιών παγίων ρυθμίσεων 12 ή 24 δόσεων), εκμεταλλευόμενοι τις αναστολές πληρωμών που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών μέχρι το τέλος Απριλίου 2021;

Όσοι οφειλέτες δεν πλήρωσαν κατά την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020 μηνιαίες δόσεις παλαιών αλλά ενεργών ρυθμίσεών τους, λόγω των αναστολών που δόθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών μέχρι το τέλος Απριλίου 2021, θα μπορούν να συνεχίσουν κανονικά να πληρώνουν τις δόσεις τους αυτές από τον Μάιο του 2021 και μετά χωρίς καμία επιβάρυνση με τόκους. Ωστόσο, για να ισχύσει αυτό, θα πρέπει εν τω μεταξύ να έχουν πληρώσει κανονικά (εμπρόθεσμα) τις δόσεις των μηνών Ιουλίου-Νοεμβρίου 2020 των ρυθμίσεών τους. Αν δεν έχει συμβεί αυτό, τότε οι ρυθμίσεις θεωρούνται απολεσθείσες και οφείλουν το σύνολο των δόσεων που δεν πλήρωσαν την περίοδο Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020.

Απολεσθείσες ρυθμίσεις

5. Και πώς μπορούν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους όσοι απώλεσαν τελικά τις παλιές ρυθμίσεις τους;

Στις περιπτώσεις αυτές, όσοι απώλεσαν παλιές ρυθμίσεις των 100 ή των 120 δόσεων μπορούν να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις αυτές κανονικά από τον τρέχοντα μήνα Δεκέμβριο, πληρώνοντας μόνο τη δόση του μηνός αυτού σαν να μην έχει συμβεί τίποτα και αφήνοντας τις δόσεις των μηνών Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020 που δεν πλήρωσαν να μεταφερθούν προς πληρωμή για μετά τη λήξη όλων των υπολοίπων τρεχουσών δόσεων. Θα πρέπει δηλαδή να ξεκινήσουν ξανά να πληρώνουν από αυτό τον μήνα κανονικά τις τρέχουσες μηνιαίες δόσεις τους.

Για όσους απώλεσαν πάγια ρύθμιση των 12-24 ή 24-48 δόσεων ισχύει η δυνατότητα επαναρρύθμισης σε αριθμό δόσεων όχι περισσότερων από τις υπολειπόμενες της αρχικής πάγιας ρύθμισης. Όσοι είχαν πιο παλαιά πάγια ρύθμιση, των 12 ή των 24 δόσεων, μπορούν κι αυτοί να επανενταχθούν, αλλά θα χρειαστεί να περιμένουν την έκδοση απόφασης του διοικητή της ΑΑΔΕ που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες για τον τρόπο επανένταξής τους.

Πληγέντες β’ «κύματος»

6. Για όσους οφειλέτες έχουν πληγεί οικονομικά από το δεύτερο κύμα της πανδημίας τι ισχύει;

Οι οφειλέτες αυτοί είναι δύο κατηγοριών:

α) Επιχειρηματίες που έχουν αναγκαστεί να αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους λόγω των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

β) Εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις οι οποίες ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή σε επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σημαντική μείωση τζίρου και ουσιαστικά υπολειτουργούν («πληττόμενες») εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Για τους οφειλέτες αυτούς ισχύουν τα εξής:

α) Οι προθεσμίες για την πληρωμή οφειλών ΦΠΑ που έπρεπε κανονικά να καταβληθούν εντός του Νοεμβρίου και εντός του Δεκεμβρίου παρατείνονται έως τις 30 Απριλίου 2021. Εναλλακτικά, οι οφειλές αυτές μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να αποπληρωθούν τμηματικά είτε σε 2 έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις είτε σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Στην περίπτωση αυτή η 1η δόση της ρύθμισης θα πρέπει να καταβληθεί τον Μάιο του 2021.

β) Οι μηνιαίες δόσεις του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου 2020 των ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής μετατίθενται για πληρωμή μετά το τέλος των υπολοίπων μηνιαίων δόσεων που ακολουθούν.

Για όσους επιχειρηματίες δεν έχουν υποχρεωθεί να αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους, τόσο οι οφειλές ΦΠΑ όσο και οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής που πρέπει να πληρωθούν κανονικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου δεν έχουν πάρει καμία αναστολή και καμία παράταση. Πρέπει δηλαδή να εξοφληθούν κανονικά. Αν δεν είναι δυνατή η εφάπαξ πληρωμή των οφειλών ΦΠΑ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, οι επιχειρηματίες που βαρύνονται με τις οφειλές αυτές μπορούν να τις ρυθμίσουν σε 2 έως 24 μηνιαίες δόσεις με τη νέα πάγια ρύθμιση τμηματικής καταβολής. Αντιθέτως, οι οφειλές από δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής δεν μπορούν να ρυθμιστούν εκ νέου, διότι συνιστούν δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων που πρέπει μάλιστα να πληρωθούν εμπρόθεσμα, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, για να μην επέλθει καμία απώλεια ρύθμισης.

Επίσης για όσους εργαζόμενους δεν απασχολούνται σε επιχειρήσεις που έκλεισαν ή είναι απλώς πληττόμενες από την πανδημία του κορονοϊού, αλλά σε επιχειρήσεις που λειτουργούν κανονικά δεν ισχύει καμία αναστολή και καμία παράταση προθεσμίας πληρωμής για τις οφειλές δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής. Οι οφειλές αυτές δεν μπορούν να ρυθμιστούν εκ νέου, διότι συνιστούν δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων που πρέπει μάλιστα να πληρωθούν εμπρόθεσμα, για να μην επέλθει καμία απώλεια ρύθμισης.

Δάνεια με εγγύηση Δημοσίου

7. Για όσους έλαβαν δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και δεν μπόρεσαν να αποπληρώσουν εγκαίρως τις δόσεις τους τι ισχύει;

Για όσους έλαβαν δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και δεν κατάφεραν να τα πληρώνουν εγκαίρως, με αποτέλεσμα την κατάπτωση της εγγύησης και τη μετατροπή του εγγυημένου χρέους προς την τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα σε οφειλή προς το Δημόσιο, τίθεται σε ισχύ μια νέα ρύθμιση, η οποία παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν προκύψει σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις.

Διαβάστε Επίσης...

ΕΝΦΙΑ: Πληρωμή σε 12 δόσεις από του χρόνου - Σε 11 εφέτος
Νέα αναβάθμιση υποδομών ΓΓΠΣ και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Την Πέμπτη, η ΕΚΤ αναμένεται να αφήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια.
Αύριο, θα καταβληθούν τα τακτικά και έκτακτα επιδόματα για τον Δεκέμβριο
Νίκος Παπαθανάσης: Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Ναυπηγεία Ελευσίνας: Μνημόνιο συνεργασίας, ύψους 1 δισ. €, Attica Group-ΟΝΕΧ
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 11 έως 15 Δεκεμβρίου
Για την αναβάθμιση από τον οίκο  Fitc-Κωστής Χατζηδάκης: Μεγάλη εθνική επιτυχία!
Αναβάθμισε ο οίκος Fitch το ελληνικό αξιόχρεο στην επενδυτική βαθμίδα
e-ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: από τις 27 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2023
Η Κομισιόν έλαβε τρίτο αίτημα πληρωμής από την Ελλάδα, για δάνεια 1,85 δισ. ευρώ
Συμπληρωματική πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού συνολικού ποσού 669.438,00€ σε δικαιούχους εργαζόμ...

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password